logo ARGIM


..........................................................................................................................................................
Vitajte na stránke investičnej spoločnosti SH DEVELOPMENT s. r. o., Panenská 13, 811 03 Bratislava.

Spoločnosť SH DEVELOPMENT s. r. o. v roku 2013 úspešne zrealizovala svoj investičný zámer – prestavbu bývalého hotela Istota na zariadenie sociálnych služieb v Pezinku, Kučišdorfská dolina č. 6 s kapacitou 78 miest.Cieľom projektu je prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb neverejným poskytovateľom sociálnych služieb pre cieľovú skupinu najmä starších ľudí – seniorov vrátane poskytovania služieb spojených s dlhodobým pobytom klientov ako sú služby ubytovania, stravovania, služby v oblasti odkázanosti na pomoc iných fyzických osôb, služby všeobecného lekára a Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, služby spojené s využívaním voľného času klientov a ďalšie doplnkové služby.


Zariadenie sociálnych služieb Dom Seniorov Pezinok n. o. je situované v nádhernej prírodnej lokalite Kučišdorfskej doliny neďaleko Pezinka. Jeho tichá, lesmi obkolesená poloha, výborná dostupnosť z Bratislavy, orientácia voči svetovým stranám a existujúca infraštruktúra ho optimálne predurčujú stať sa moderným centrom dlhodobej starostlivosti pre ľudí vo vyššom veku.


Do zariadenia je zabezpečený bezbariérový prístup, všetky izby majú vlastné sociálne zázemie, v zariadení je inštalovaná štruktúrovaná kabeláž s možnosťou napojenia každej izby a lôžka na najmodernejší nemocničný komunikačný systém, telefónny a televízny signál a internet.


V zariadení sú vytvorené okrem priestorov pre personál a hospodársko-technických priestorov aj spoločenské priestory, kaplnka, priestory pre aktivačnú a záujmovú terapiu a priestory pre návštevy.


V predpolí objektu sa nachádzajú exteriérové plochy pre rôzne druhy aktivít – tiché posedenie v zeleni, lavičky v kvetinových záhonoch, spevnená plocha s mobilným sedením a altánok pre kultúrno-spoločenské akcie.