logo ARGIM


..........................................................................................................................................................
SH DEVELOPMENT s. r. o.

so sídlom: Panenská 13, 811 03 Bratislava

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vloľka č. 76533/B

IČO: 46 396 896
IČ DPH:  SK2023373396

Telefón: +421 2 5930 5711
Fax: +421 2 5930 5710
E-mail: info@shdevelopment.sk